Obozavanje Trojice Halifa

 

"Oni pored Allaha, bogovima smatraju svecenike svoje i monahe svoje i Mesiha, sina Merjemina."

(Kur'an 9:31)

 

Prenose imam Ahmed i Et-Tirmizi od Adijj bin Hatima, neka je Allah, dž.š., zadovoljan njime:

"Da je pobjegao u Šam nakon što je obaviješten o misiji Allahovog Poslanika, s.a.v.s., a bio je kršcanske vjere u džahilijetu, njegova sestra i skupina njegovog naroda bila je zarobljena, zatim je Allahov Poslanik, s.a.v.s., ucinio dobrocinstvo prema njegovoj sestri i oslobodio je, pa se vratila svom bratu i poticala ga da primi islam i ode Allahovom Poslaniku, s.a.v.s. Zatim je Adijj otišao u Medinu, a bio je vodja svoga naroda, tj. plemena Tajj, a njegov otac Hatim et-Tai - bio je poznat po plemenitosti, ljudi su pricali o njegovom dolasku, pa je Adijj ušao kod Allahova Poslanika, s.a.v.s., na njegovom vratu bio je križ od srebra. Poslanik, s.a.v.s, proucio je ovaj ajet: "Oni, pored Allaha, bogovima smatraju svecenike svoje i monahe svoje."

Adijj kaže: "Rekao sam, zaista oni njih nisu obožavali", pa je rekao:

"Naprotiv, oni su im zabranjivali što je dozvoljeno, a dozvoljavali im što je zabranjeno, pa su ih slijedili, i to je njihovo obožavanje."

Ibn Kesir tefsir ajeta 9:31

 

Postavlja se pitanje dali i sunnije obozavaju ashabe, a prije svega dali obozavaju tri prve halife, tj dali se pokoravaju Ebu Bekru, Omeru i Osmanu a protiv Kur'ana i poslanikovog sunneta.

Najpre, proucavajuci islamsku historiju vidjecemo da je Ebu Bekr ukinuo propis placanja Humsa ehlul-bejtu (as), a to potvrdjuje i wehabijski šejh al-Albani. Nazalost, umjesto da sljede Allaha (swt) i njegova poslanika (s), pravdajuci se nekakvim bezveznim razlozima sunnije i dan danas u vezi toga slijede Ebu Bekra.

 

Allah kaze u Kur'anu:

I znajte da od svega što u borbi zaplijenite jedna petina pripada Allahu i Poslaniku, i rodbini njegovoj, i sirocadi, i siromasima, i putnicima, ako vjerujete u Allaha i u ono što smo objavili robu Našem na dan pobjede, na dan kada su se sukobile dvije vojske, a Allah sve može

(Kur'an 8:41)

 

Takodjer u Bukhariji mozemo procitati:

Pricao je Ibn Abbas:

Izaslanici plemena Abdul-Qajsa su dosli i rekli: "O Allahovo poslanice! Mi smo od plemena Rebia i izmedju nas i stoje nevjernici plemena Mudara, pa nemozemo doci k tebi osim u zabranjenim mjesecima. Pa nam odredi upute kojih cemo se mi sami pridrzavati, a i sa kojima bi pozivali nas narod koji je ostao iza nas da ih slijedi." Poslanik rece:

"Odredjujem vam da radite cetiri stvari i zabranjujem vam da radite cetiri stvari: Odredjujem vam da vjerujete u Allaha (a to je) da niko nema pravo biti obožavan osim Allaha (poslanik to naglasi svojom rukom), da obavljate namaz potpuno, da placate Zekeat, da postite mjesec Ramazan, i da placate Hums (petinu) od plijena....

Sahih Buharija; tom 4, knjiga 53, hadis 327

 

Ovdje, casni poslanik (s) govori jednom slabom plemenu, a koje se inace nije moglo boriti u nikakvom ratu, da je ipak i pored toga za njih Hums bio obavezan. Ovo nam takodje jasno pokazuje da su oni koji ogranicavaju Hums samo na ratni plijen, u veliko zabludi.

 

Danas na cijeloj zemlji jedino shia muslimani placaju Hums. Sunnije slijede Ebu Bekra, a protivno Kur'anu i poslanikovom sunnetu! Ima puno slicnih slucajeva u kojima sunnije slijede Ebu Bekra nasuprot Kur'ana i poslanikovog sunneta, ali je zasad i ovo dovoljno. Važno je napomenuti da je ovim Ebu Bekr izlozio sebe Allahovoj (swt) srdzbi, jer onaj koji ukida Allahove propise (poput propisa o Humsu), logicno, navlaci na sebe Njegovu srdzbu.

 

U vezi Omera, pogledajmo ajet iz Kur'ana:

O Vjerovjesnice, kada htjednete žene pustiti, vi ih u vrijeme kada su ciste pustite, a onda vrijeme koje treba proci brojte i Allaha, Gospodara svoga, bojte se. Ne tjerajte ih iz stanova njihovih, a ni one neka ne izlaze, osim ako ocito sramno djelo ucine. To su Allahovi propisi. Onaj koji Allahove propise krši - sam sebi nepravdu cini. Ti ne znaš, Allah može poslije toga priliku pružiti.

I dok traje vrijeme odredjeno za cekanje, vi ih ili na lijep nacin zadržite ili se velikodušno od njih konacno rastavite i kao svjedoke dvojicu vaših pravednih ljudi uzmite, i svjedocenje Allaha radi obavite! To je savjet za onoga koji u Allaha i u onaj svijet vjeruje - a onome koji se Allaha boji, On ce izlaz naci

(Kur'an 65:1-2)

 

Sada cemo vidjeti da takodje i Omer ukida propis iz ovog ajeta!

Prenosi se od ibn Abbassa r.a da je rekao:

- U vrijeme bozijeg poslanika, a.s, Ebu bekra te dvije godine Omerova hilafeta razvod braka, kod kojeg bi suprug rekao svojoj supruzi tri puta u jednom mahu da je pusta, tretirao se samo jednim razvodom (tj. sa mogucnoscu opoziva te odluke). Potom je Omer ibn el-Hattab rekao:

- Ljudi to olahko cine stoga sto im je data odstupnica. To bi im trebalo dokinuti. Tada im je to dokinuo,

Sahih Muslim, knjiga 009, hadis 3.491

Sazetak Muslimovog sahiha na Bosanskom, tom 1, hadis 850

 

Abu al-Sahba je rekao Ibn' Abbasu (Allah bio zadovoljan s njima): Da li znaš da su tri (razvoda) bila tretirana kao jedan tokom života Allahova poslanika (neka je mir na njega), i Ebu Bekra, i tokom tri (godine) Omerova hilifeta (Allah bio zadovoljan s njim)? Ibn Abbas (Allah bio zadovoljan s njima) je rekao: Da

Sahih Muslim, knjiga 009, hadis 3.492

 

Ibn 'Omer (Allah bio zadovoljan s njima) izvijestio je da je on razveo svoju ženu dok je imala menstruaciju, a za vrijeme zivota Allahova poslanika (neka je mir na njega). Omer b. Hattab (Allah bio zadovoljan s njim) upita Allahova poslanika (nek je mir na njega) o tome, nakon cega je Allahov poslanika (nek je mir na njega) rekao: Naredi mu (Abdullahu b. Omeru) da je uzme nazad (i zadržati) i da izgovori razvod kada se iscisti i kada ona ponovo dobije menstruaciju pa se ponovno iscisti (nakon prelaska razdoblje menstruacije), e onda ako on želi on je moze zadrzati ili ako zeli moze je razvesti (zavrsno) prije nego je dodirne (nemajuci odnos sa njom), jer zato je period cekanja (Idda), kojeg je Bog, Uzvišeni i Velicanstveni, naredio za razvod žena.

Sahih Muslim, knjiga 009, hadis 3.473

 

Allah u ajet naredjuje izdijeljen razvod. Žena treba biti razvedena TRI posebna vremena, tokom tri ODVOJENA "Iddah" racunana vremena. Takav je je bio i poslanikov sunnet sve dok Omer nije ukinuo posebne uslove racunanja vremena za Iddah.

 

Jedna od poznatijih wehabijskih web stranica nam daje vrlo zanimljivu fetwu:

Direktan link islamqa.com

 

Hvala pripada Allahu

Davanje talaaqa (razvoda) tri puta odjednom je BID'AH, i protiv je ajeta (prevod znacenja): "... Kad razvodite žene, razvodite ih tokom njihova 'iddah (propisanog vremena) ..." [al-Talaaq 65:1]. Ako jedan musliman želi razvesti svoju ženu, neka je razvede po Sunnetu, a sto je dati joj jedan talaaq u vrijeme kada je žena taahir (bez menstruacije), a on još nije imao spolni odnos s njom nakon njena razdoblja, ili kada je jasno da je trudna. Prema Shaafi'i mezhebu i vecina ostalih mazheba, davanje tri talaaqa odjednom se broji kao tri odvojena talaaqs, te je neopozivo, a par se ne može ponovo vjencati dok žena nebude udata za drugog covjeka i onda razvedena. Ostala ulema kaže da se tri talaaqs data odjednom racunaju kao samo jedan talaaq.

A Allah zna najbolje.

Islam Q & A

Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid

 

Sada, oni koji slijede ovaj Omerov (kako to ovaj wehabijski sejh kaze) Bidat, na kakvim osnovama oni to cine?

Zar takvi ne obozavaju Omera a kako nam to (gore u uvodnom ajetu) Kur'an govori. Poput ovog o istovremenom razvodu "tri puta", Omer je uveo puno slicnih bidata u islamu (ukidanje muta braka, pokusaj ogranicavanja mehra, pokusaj ukidanja upotrebe tejemuma, uvodjenje taravija namaza, itd itd)

I Osman takodje uvodi puno novotarija (bidata) u islam. Jedan od njih je ukidanje hadža Tamattu (Muta za Hadz).

Allah (swt) kaže:

"Hadž i umru radi Allaha upotpunite! A ako budete sprijeceni, onda kurbane što vam se nadju pri ruci zakoljite, a glave svoje, dok kurbani ne stignu do mjesta svoga, ne brijte! A koji se medju vama razboli ili nekakav ezijet u glavi ima, neka se postom ili sadakom ili kurbanom iskupi! Kada budete sigurni, ko bude obavljao umru s hadžom kurban do kojeg može doci, neka zakolje! A onaj ko ga ne nadje, neka tri dana posti u danima hadža i sedam dana po povratku, to je punih deset dana. To je za onoga cija porodica nije pri­sutna u Hramu casnom. Bojte se Allaha i znajte da On žestoko kažnjava!"

(Kur'an 2:196 - Prevod ajeta po Ibn Kesirovom tefsiru na Bosanskom)

 

Shia alim ajatollah Aga Mehdi Puya kaže:

"Ko bude obavljao umru s hadžom" znaci da nakon obavljanja umre, hodocasnik skida ihram i opet ga oblaci u vrijeme hadža, stim sto kombiniovanjem umre sa hadžom on ne mora nakon umre opet krenuti na hadž, a isto tako ne mora biti u ihramu sve vrijeme tokom razdoblja izmedju njih.

Hajj al-Tamattu je kombinovanje oboje, Hadždža i Umre u isto vrijeme (zbog toga jer za Umru nema odredjeno razdoblje).

 

Pogledajmo u vezi ovoga nekoliko hadisa

Pricala je 'Aisha:

Izašli smo sa Allahovim poslanikom (za Mekku) u godini poslanikovog zadnjeg hadzdza. neki od nas su oblacili ihrame samo za Umru, neki i za Umru i za Hadzdz, a ostali samo za Hadzdz. Allahov poslanik je obukao ihram samo za hadzdz. Tako onaj koji je obukao ihram za hadz, ili za oboje Hadzdz i Umru nije skidaso Ihram do dana zrtvovanja kurbana.

Sahih Buharija; tom 2, knjiga 26, hadis 633

(pogledaj takodje i hadise #631, #636, #639)

 

Sa'id b. al-Musayyab je izvijestio da su se 'Ali i Osmanan (Allah bio zadovoljan s njima) sastali u Usfan, i Osman uobicavase zabranjivati (narodu) da obave Tamattu' i 'Umru (za vrijeme hadža), nakon cega Ali rece: Koji je tvoj stav o stvari, koju je Allahov poslanik (neka je mir na njega) cinio, ali koju ti zabranjujes? Na to Osman rece: Pusti nas na miru, nakon cega on (Ali) rece: Ne mogu vas pustiti na miru. Kada je 'Ali to izrekao, on obuce Ihram za oboje zajedno (i za Hadž i Umru).

Sahih Muslim, knjiga 007, hadis 2816

 

Pricao je bin Said Al-Musaiyab:

Ali i Osman se prepirahu glede Hadž-at-Tamattu dok su bili na Usfan (poznato mjesto u blizini Mekke). Ali rece: "Vidim da želis zabraniti ljudima da cine ono što je poslanik cinio?" Kad Ali to izrece, on obuce Ihram za oboje, Hadž i Umra.

Sahih Buharija; tom 2, knjiga 26, hadis 640

 

Osman ovdje negira i Kur'anski ajet kao i poslanikov sunnet! Srecom, danasnji sunije ga ne slijedite u tome. Ali vidimo da su takozvani ispravni Selefi to cinili. Dakle, dok danasnji sunnije ne obozavaju Osmana u vezi toga, njihovi ga "pravedni prethodnici" doslovno obozavahu.