U Kur'anu postoje jasni i teže shvatljivi ajeti

 

Allah, dž.š., kaže:

“(Kur'an) je Knjiga čiji se ajeti jasno nižu.” (Hud, 1)

Allah, dž.š., još kaže:

“Allah objavljuje najljepši govor, Knjigu sličnu po smislu, čije se pouke ponavljaju, zbog kojih podilazi jeza one koji se Gospodara svoga boje!” (Zumer, 23)

 

Također, Allah dž.š. kaže:

“On tebi objavljuje Knjigu, u njoj su ajeti jasni, oni su glavnina Knjige, a drugi su manje jasni. Oni čija su srca pokvarena – željni smutnje i svoga tumačenja – slijede one što su manje jasni. A tumačenje njihovo zna samo Allah i oni koji su duboko u nauku upućeni. „Mi vjerujemo u njih, sve je od Gospodara našeg!‟ – govore oni.” (Ali Imran, 7)

 

Vidimo na temelju prvog ajeta da taj ajet izjavljuje da je cijeli Kur'an jasan. Pod tim se misli da je Kur'an stamena Knjiga u kojoj nema nikakve manjkavosti ili netačnosti. Drugi ajet izjavljuje da je cijeli Kur'an mutešabih, (tj. ajeti su mu slični, nižu se pomno).

Time se hoće kazati da su kur'anski ajeti na jedan način ustrojeni glede ljepote, načina izlaganja, slatkoće jezika i nadnaravnosti. Što se trećeg ajeta tiče, on dijeli Kur'an na dva dijela: Muhkem (jasni ajeti) i Mutešahib (manje jasni ajeti).

 

Siže toga što iz ajeta razumijemo jeste sljedeće:

Prvo: Muhkem je onaj ajet koji je jasan po svojoj nakani i značenju tako da njegova nakana ne nalikuje nekoj drugoj nakani.

Mutešabih je onaj ajet kod kojeg nije takav slučaj.

 

Drugo: Svaki vjernik duboka vjerovanja mora vjerovati u Muhkem ajete i po njima raditi, a također, on mora vjerovati i u Mutešabih ajete, ali ne i raditi po njima. Po njima neki postupaju na način kako im tumačenje njihovo nalaže, takvi su skrenuli od istine i oni žele unijeti smutnju i zavesti ljude.