U KUR’ANU IMA TE’VIL I TENZIL

 

„Te’vilul Kur’ani“ naveden je u tri ajeta, a to su:

v  „Oni čija su srca pokvarena –željni smutnje i svog tumačenja- slijede one što su manje jasni. A te’vil njihov zna samo Allah.“ Ali Imran, 7.

 

„A mi ovima Knjigu objavljujemo, koju smo kako Mi znamo objasnili, da bude putokaz i milost ljudima koji budu vjerovali. Čekaju li oni te’vil knjige. Onoga dana kada te’vil knjige dođe reći će oni koji su na te’vil zaboravili: istinu su poslanici Gospodara našeg donosili...“ A’raf, 52-53.

 

 „A oni govore: on ga izmišlja!... ne, nego oni poriču prije nego temeljito saznaju šta ima u njemu, a još im nije došao ni te’vil njegov; tako su isto oni prije njih pričali, pa pogledaj kako su silnici završili!“ Junus, 38-39.

 

Riječ „te’vil“ izvedena je od riječi „el-evl“ u značenju „povratak“, odnosno vraćanje. Pod te’vilom se misli na nešto čemu se ajet vraća.

Tenzil je nasuprot te’vila. Tenzil znači:

 

Jasno značenje nekog ajeta koje ne treba saobražavati s nečim drugim niti taj ajet vraćati nečemu drugom.