Tefsir, njegova pojava i razvoj

 

Tefsir (tumačenje) nekih ajeta, te objašnjavanje značenja Kur'anskih riječi i izraza datira još od vremena Poslanika, s.a.v.a. On je bio prvi učitelj Kur'ana Časnog i učitelj za razjašnjavanje značenja i za rješavanje onoga što je od kur'anskih rečenica bilo nejasno.

 

Allah, dž.š., kaže:

“A tebi objavljujemo Kur'an da bi objasnio ljudima ono što im se objavljuje...” (Nahl:44)

 

Allah, dž.š., još kaže:

“On je neukima poslao Poslanika, jednog između njih, da im ajete njegove kazuje i da ih očisti i da ih Knjizi i mudrosti nauči...” (Džumu'a:2)

 

U doba Poslanika i s njegovom dozvolom grupa Ashaba se prihvatila recitiranja Kur'ana, učenja Kur'ana napamet i njegova zapisivanja. Takvi se nazivaju “recitatori (hafizi) – učači Kur'ana”. Nakon ashaba muslimani su nastavili sa tumačenjem Kur'ana i sve do sada su sami muslimani tumačili Kur'an.