O značenju valjanosti izreka Poslanika, s.a.v.a, i Imama

 

Rekli smo već naprijed da sam Kur'an potvrđuje izreke Poslanikove, s.a.v.a., i izreke Imama u tefsiru. Što se tiče, pak, valjanosti i argumentatibilnosti samih izreka Poslanika i Imama, ona je izričita i jasna u pogledu onih predaja koje su kategorički potvrđene kao ispravne i sa neprekinutim lancem prenosilaca.

 

A što se tiče onih predaja koje nisu kategorički potvržene (tzv. predaje sa usamljenim lancem prenosilaca i o kojima se sami muslimani razilaze da li su valjane ili ne, odnosno koje nemaju valjanosti) sam komentator Kur'ana neka o njima sudi.

Ehli-sunnet općenito prihvata i jednu ispravnu predaju, a što se ši'ija tiče kod njih se približno prihvata jedna usamljena predaja ako je sa punim (cjelovitim) lancem prenosilaca u Usulifikhu.

 

Ali kad su posrijedi šerijatski propisi ona se mora ispitati. Više o ovoj temi treba pogledati u Usuli-fikhu.

 

Tabatabaijeva napomena

 

Ako se pretpostavi da se tefsir sastoji u objašnjenju samog značenja nekog ajeta, onda u nauku Tefsira spadaju istraživanja koja imaju udjela u tumačenju tog ajeta.

Što se tiče istraživanja koja nemaju udjela u spoznaji samog značenja nekog ajeta – kao što su jezičke studije, zatim o čitanjima Kur'ana, o stilistici i tome slično – takve studije i nisu ni po čemu Tefsir Kur'ana.

 

 

 

Pretraga