Interesovanje muslimana za Kur'an

 

Već smo kazali da su kur'anske sure i ajeti bili rašireni mežu muslimanima prije prvog i drugog sakupljanja u Mushaf i pobuđivali su njihovo puno interesovanje. Pored toga Poslanikovi drugovi i sljedbenici, učači, izvršili su sakupljanje Kur'ana. Svi su oni kasnije prihvatili Mushaf koji je sačinjen pod njihovim ravnateljstvom i prepisivali ga bez bilo kakvih prigovora i zahtjeva.

 

Prilikom drugog sakupljanja, u vrijeme halife Osmana, neki su htjeli izostaviti harf, “waw”iz ajeta (Et-Tewbe, 34) pa su spriječeni u tome na taj način što im je ashab Ebi ibn Ka'b zaprijetio sabljom ako ne zabiljeţe i harf “waw”, pa su toi uradili.

(Sujuti, Ed-Duru al-mansur, 3/232.)

 

Drugi halifa, Omer, (Ibid,3/369) svojevremeno je rečenicu iz ajeta (Ibid,3/369) čitao izostavljajući veznik “we”pa su ga opomenuli i čak obavezali da čita sa veznikom.Pored toga što Imam Ali, Bog njime bio zadovoljan, bio prvi koji je sakupio Kur'an prema redoslijedu objave, nisu ga uključili u prvo i drugo sakupljanje Kur'ana.

 

To nije izazvalo nikakvo razmimoilaţenje i opoziciju ni prije pojave Mushafa, a ni kasnije u toku njegove vladavine.Tako Imami Poslanikove porodice, s.a.v.a., potomci Alijini i njihovi nasljednici, nisu se suprotstavljali po pitanju Mushafa i nisu ništa prigovarali čak ni u krugu najbližih prijatelja, nego su uvijek pozivali poštovanju Mushafa.

 

Šije naređuju da se čita Kur'an onako kako ga ljudi čitaju i kako je prihvaćeno.Sa sigurnošću možemo tvrditi da je Alijina šutnja u pogledu razlika između njegovog Mushafa i sunijskog koji je jako raširen, opravdana, jer povodi objave nemaju značaja u tumačenju Kur'ana samim Kur'anom,na čemu insistira Ehlu-l-bejt.

 

U tom obliku tumačenja Kur'ana značajno je grupiranje ajeta i međusobno upoređivanje, jer je Kur'an vječna knjiga za sva vremena i sve narode i nemoguće je njegove poruke svesti u osobenost jednog vremena, mjesta, događaja i tome slično.

Spoznajom ovih osobenosti moguće je svakako polučiti odredjene koristi kao što su povijesni razlozi pojave nekih oblika svijesti i pravnih normi koji koincidiraju objavljivanju ajeta, intenzitet napretka islamske misije u toku 23 godinei sl.

No, očuvanje islamskog jedinstva, koje je bilo stalni cilj Ehli-l-bejta, mnogo je važnije od ovih parcijalnih koristi.