Učenje, pamćenje i prenošenje Kur'ana

 

Već smo kazali daje još za Poslanikova života jedna posebna grupa ljudi prakticirala učenje (recitiranje) Kur'ana i poučavala Kur'anu. Oni su slušali ajete koji su uzastopno objavljivani i učili ih napamet. Ponekad bi recitirali Kur'an pred Poslanikom kako bi ih on slušao. Neki od njih su prednjačili u poučavanju, a to su bili oni od kojih je učenje Kur'ana prihvaćeno putem predaje.

 

Većina učača Kur'ana svoje je znanje stekla posredstvom učitelja.Ovaj oblik memoriranja i prenošenja bio je zahtjev vremena jer se tada upotrebljavao kufski oblik arapskog pisma u kojem se jedna riječ mogla čitati na nekoliko načina. Zbog toga je bilo nužno primanje i učenje od učitelja, a zatim memoriranje i prenošenje.

S druge strane, većina stanovništva je bila nepismena i nisu imali drugog puta za očuvanje i prenošenje Kur'ana.Ostao je jedino ovaj način koji je korišten i u kasnijim vremenima.

 

Treća generacija:

su oni čije djelovanje približno odgovara prvoj polovini drugog stoljeća, a poznati su po onome što su preuzeli od imama učača iz druge generacije.

 

U Mekki su djelovali: Abdullah ibn Kevser, jedan od učača i zagovornika sedam kiraeta ili sedam načina čitanja Kur'ana, Hamid bin Kajs El-„Aredž i Muhammed bin ebi Muhejjsin.

 

U Medini su djelovali: Ebu Dž'afer Jezid bin El-K'aka'a, Šu'ajba bin En-Nefah, Nafi'a bin Ne'im –jedna od učača sedam kiraeta.

 

U Kufi su djelovali: Jahja bin Vesab, „Asim bin ebi En-Nudžud, Sulejman El-E'ameš, Hamza i El-Kasa'i.

Četvorica posljednjih su bih učači sedam kiraeta.

 

U Basri su djelovali: Abdullah bin Ebi Ishak, „Isa bin „Umer, Amr bin El-„Ala' –jedan od učača sedam kiraeta, 'Asim El-Dţuhdari i Ja'kub El-Hadremi.

 

U Šamu su djelovali: Abdullah bin 'Amir, jedan od učača sedam kiraeta, 'Asija bin Kajs El-Kilabi, Isma'il bin Abdullah bin Muhadžir, Jahja bih Haris i Šerih bin Jezid El-Hadremi.

 

Četvrta generacija:

Oni su učenici treće generacije, a o njima govore „Ajjaš, Hafz i Halef. O poznatijim među njima govorićemo u sljedećem poglavlju.

 

Peta generacija:

To je generacija istraživača i pisaca. Tu spadaju autori prvih djela o kiraetima (Rejhanatu-l-adab, 2/141 i El-Itktan, 1/75.) Ebu „Abdul Kasim bin Selam, Ahmed bin Džubejr, El-Kafi, „Isma'il bin Ishak El-Maliki, jedan od drugova Kalun Er-Rawl-ja, zatim Ebu Dža'far bin Džerir Et-Taberi i Mudžahid. Nakon njih proces istraživačkog rada se proširio sve do sistematskih i opsežnih studija Ed-Danija (Ebu Amr ´Usman bin Se´id Ed-Dani El-Andalusi, poznati teoretičar i autor brojnih djela, umro 444.godine po Hidžri.)  i Eš-Šatibi-ja.

 

 

 

Pretraga