Kur'an u islamu

Autor

Allame Tabatabai

Sa engleskog preveli: Enes Karić i Nusret Čančar

 

U ime Allah Milostivog Samilosnog

 

Kada se časni poslanik Muhammed Mustafa opraštao sa muslimanskom zajednicom, ostavio je dvije velike i dragocjene stvari za Ummet, poznate kao theqalejn. Njima je preporučio poštovanje prema Allahovoj Knjizi i prema Ehlul Bejtu.

Kur'an je savršeno, bez mahane i zastranjivanja došao u ruke čovječanstvu - kao uzvišena Božija riječ kao najbolje uputstvo čovjeku u svim vremenima i kao posljednja Božija poruka zemnom biću. Kur'an je putokaz svim ljudima, a naročito vjernicima.

 

Ta je knjiga ponos muslimanima i dokaz njihova dostojanstva prema nevjernicima. Čovjek čak niti jednu suru, kakvih je u Kur'anu 114, ne može da napiše. Kur'an je nadnaravni dar među Božijim religijama i posebni dar Božijem Poslaniku, Muhammedu Mustafi. Na žalost, zla srca i zle ruke prouzročili su da ovaj najveći poklon Poslaniku islama i muslimanima za mnoge muslimane ostane nepoznat i stran.

 

To je djelo đavolskih ruku kolonijalističke politike. Jedan hriščanski novinar upitao je šejha Mahmuda Šeltuta, nekadašnjeg dekana Univerziteta Al-Azhar:

"Vi tvrdite da imate progresivnu religiju! Zašto su onda muslimanske zemlje zaostale?"

Šejh Šeltut je odgovorio:

"Vi ste napustili vašu religiju pa ste napredovali, a mi smo napustili našu religiju pa smo nazadni ostali."

 

Danas, kada je na vrhuncu materijalističkog progresa, ljudski rod zapao je u čorsokak. Egoistični čovjek srlja u bezboštvu i nevjerništvu.

Ali, čovječanstvo zudi za duhovnošću. Shvatilo je da materijalistička civilizacija sama po sebi nije dovoljna za čovjekovu sreću. Pojavila se zraka nade u obnovljenoj duhovnosti i pobožnosti.

 

Kulturni centar Islamske Republike Irana u Beogradu, udovoljavajući svima koji su ţedni vjere i duhovnosti, objavljuje ovu knjigu o Kur'anu, najznačajnijem dokumentu i dokazu islama, s nadom da će ona u dobroj mjeri upoznati muslimane, a naročito muslimansku omladinu, s Allahovom Knjigom. Ovu knjigu napisao je autor koji godinama u islamskom svijetu nije imao sebi ravnoga. 

 

Mi se nadamo da ćemo u blizoj budućnosti moći da objavljujemo i druge knjige u kojima ćemo predstaviti autentičnu islamsku kulturu kao i skrivenu istinitost islama. Naš trud se neće ostvarili bez blagoslova svih vjernika, koji od njih očekujemo.