Uvodna riječ pisca

 

Zamisao da napišem i objavim knjigu koja bi se bavila životima dvanaest imama Ehli-bejta nosio sam godinama. U međuvremenu sam objavio nekoliko djela – autorskih i prijevoda – u kojima je bio obrađen život nekih Imama i te knjige naišle su na dobar prijem kod ljubitelja štiva ove vrste. Za to vrijeme sve više sam razmišljao o sastavljanju knjige koja bi ponudila zaokružene biografije Časnih Imama, što je podrazumijevalo da bih se svakako okoristio i s naprijed spomenutim knjigama. Ovo sam smatrao i svojom vjerskom obavezom. Međutim, za ostvarenje te želje trebalo mi je dovoljno vremena da iščitam i obradim obimnu literaturu, a okolnosti mi to dugo nisu dopuštale. S druge strane, sve to vrijeme ljudi iz različitih skupina zainteresirani za biografije Časnih Imama, mir neka je na sve njih, tražili su od mene da napišem jedno općenito djelo, zasnovano na vjerodostojnim vrelima, budući da se zaista osjećala potreba za jednom takvom knjigom, pisanom na savremenom perzijskom jeziku, čime bi oni koje ovaj sadržaj zanima bili oslobođeni teškog zadatka da se obraćaju različitim izvorima, na raznim jezicima. To su, dakle, razlozi koji su dugo vremena držali živom moju želju da načinim upravo ovakvu knjigu. Uz sve predočeno, posljednjih nekoliko godina držao sam na visokoškolskim ustanovama predavanja iz historije islama, ali i ona o životopisima Časnih Imama, mir neka je na sve njih, te sam u tu svrhu priredio i umnožio nekoliko skripti, ali nije bilo prilike da ih završim i uredim te da na temelju njih sačinim zasebnu knjigu. Ipak, uočavajući rečene potrebe i zanimanja, postepeno sam dorađivao i upotpunjavao svoja skripta, uzimajući pritom u obzir mnoštvo novih izvora i sve više šireći temu kojom sam se bavio, te sam naposljetku ostvario svoj cilj i, dobrotom Božijom, sačinio knjigu koju imate u rukama.

Budući da je ova knjiga namijenjena najširem krugu čitalaca, nastojalo se zaobići bavljenje izrazito stručnim pitanjima, naprimjer, historijom pojave i razvoja različitih frakcija među sljedbenicima Ehli-bejta, složenim teozofskim pitanjima, pitanjima oko kojih postoje razilaženja (što bi zahtijevalo zasebno djelo) i slično, te se na takvo šta ukazivalo tek ondje gdje je to bilo zaista neophodno i pritom je čitalac, kroz bilješke, upućivan na literaturu i vrela za daljnje istraživanje. Valja napomenuti da sam neposredno i temeljito proučio svu literaturu i vrela navedene u bilješkama, a u knjizi su doneseni zato da bi zainteresirani čitalac i sam mogao da ih uzme u obzir i, u slučaju potrebe, podrobnije obradi i tako stekne dodatne uvide. Također, u pogledu vjerodostojnosti historijskih činjenica, koristio sam se prvorazrednim i najstarijim vrelima, dakle, izvorima koji su vremenom nastanka najbliži određenom historijskom događaju, ali pritom nije zaobiđena ni literatura na perzijskom jeziku, posebno djela savremenih autora, te su naročito


iskorištena sva zanimljiva zapažanja, novi pristupi i prihvatljivi zaključci iz te literature. Katkad je u fusnoti skrenuta pažnja na činjenicu da je neki stari prijevod s arapskog na perzijski jezik izuzetno kvalitetan ili koristan, čime se željela izraziti zahvalnost ranijim sastavljačima ovakvog štiva. U nekim primjerima korišteni su navodi iz savremenih djela, katkada uz male izmjene u prijevodima nekih izraza, čime se opet kanila iskazati svojevrsna zahvalnost autorima.

 

Na svu sreću, posljednjih godina na perzijskom jeziku napisano je i priređeno mnoštvo vrijednih knjiga koje se bave životopisima Časnih Imama, mir neka je na sve njih, što je svakako korisno i hvale vrijedno. Međutim, svako od tih djela pisano je s posebnim ciljem, sa osobenim pristupom ili se obraća posebnoj publici. U tom pogledu se knjiga koju imate u rukama razlikuje od ostalih koje se bave sličnom tematikom. U ovoj knjizi životopisima Imama pristupa se tako što se prvo daje pregled najvažnijih dionica u životu svakog od njih, zatim se opisuje društveno i političko ozračje vremena u kojem je živio, a potom se razmatra životni put svakog od ovih velikana te njegov odnos prema političkim i društvenim prilikama s kojima  se suočavao. Na taj način u ovoj knjizi donesen je iscrpan prikaz odnosa Imama prema svome vremenu, njegovim prilikama, potrebama i osobenostima, te načina na koji su vodili svoj džihad i služili društvu u posebnim prilikama. Time je ova knjiga na još jedan način osobita. Naposljetku, kažimo da je životopis svakog Imama obrađen, u prosjeku, na pedesetak stranica i, kako bismo izbjegli česte teškoće s višetomnim izdanjima, sve biografije sabrane su u jednom svesku, što je svakako uvjetovalo da je knjiga obimom nešto veća. Svakako, i pored našeg svekolikog truda, ni ova knjiga nije lišena slabosti i nedostataka. A uspjeh je od Allaha i u Njega se uzdamo.

 

 

 

Mehdi Pišvaji

 

Qom, Redžeb 1414. h.g. / Januar, 1993.

 

 

 

Pretraga