I onda sam krenuo Pravim Putem

Ove knjige tragaju za istinom i pravim putem. Svaka islamska sekta ili mezheb tvrdi da je na pravom putu. Medjutim, Allah Ta`ala zna stvarnu istinu kojoj vodi samo jedan pravi put. Izvan te istine ne postoji nishta drugo osim stranputice i zablude. Ona je djelo jednog iskrenog tragaoca za istinom koji je bio upucen na pravi put.

"One koji se budu za Nasu stvar borili, Mi cemo sigurno putevima koji Nama vode uputiti. Allah je sigurno na strani onih koji dobra djela cine." (Al- Ankabut : 69)

Svaki iskreni musliman se poziva da cita ovu knjigu, jer se u njoj nalaze jasni dokazi i odgovori na osnovna pitanja po kojima se razlikuju glavne islamske sekte.

 

Autor:Muhammed Tidjani Samavi