Imami ehli sunneta vel džemaata i njihovi prvaci

 

Izabrao sam ovih osoba među drugim brojnim prvacima ehli sunneta vel džemaata iz prostog razloga što se oni više spominju i više su hvaljeni od drugih i zbog toga što se na njih najviše poziva u vjeri zbog obimnosti njihova znanja, naravno, po njihovom mišljenju.

O svakom od njih ćemo ukratko govoriti i predočiti njihova suprotstavljanja Poslanikovom sunnetu, namjerno ili iz neznanja, kako bi se objasnilo čitaocu da ehli sunnet vel džemaat za sebe tvrdi ono što, ustvari, nije, i da slijedi svoje prohtjeve misleći da su samo oni na putu istine, a svi ostali u zabludi!

 

· Ebu Bekr ibn Ebi Kuhafe, prvi halifa

· Omer ibn Hattab, drugi halifa

· Osman ibn Affan, treći halifa

· Talha ibn Ubejdulah

· Zubejr ibn Avvam

· Saad ibn Ebi Vekkas

· Abdurahman ibn Avf

· Halid ibn Velid

· Ebu Hurejre Dusi

· Abdullah ibn Omer

· Abdullah ibn Zubejr