Naziv Rafidije

 

Jezicko znacenje rijeci ‘rafidija’ potice od glagola 'rafeda', a sto znaci odbiti, odbaciti, napustiti, ne prihvatiti.

Shiie se nazivaju "rafidijama" i to u jednom pogrdnom tonu od razlicitih škola islama. Zapitamo li se ikada kako su Imami (a.s) shvatali taj naziv? Dali su ga Imami (a.s) shvatali kao pogrdni ili kao pocasni naziv?

Prema našim hadisima, Imami (a.s) su taj naziv smatrali "blagoslovljenim", i to uglavnom zbog toga što se taj naziv uvijek pripisvao istinskim sljedbenicima Bozijih poslanika.

Ebu AbduAllah (a.s) je rekao: "Tako mi Allaha, Allah je blagoslovio taj naziv, dokle god prihvatate naše rijeci i ne pripisujete nam lazi". Ebu AbduAllah (a.s) mi je ovo kazao nakon sto sam mu pricao da mi jedan covjek rekao 'Cuvaj se da ne budes Rafidija'

1. Al-Barqi, Al-MaHaasin, tom. 1, pog. 24, str. 157, hadis #90

2. Al-Majlisi, BiHaar Al-Anwaar, tom. 65, pog. 17, str. 96, hadis #1

Od njega, od Yaquba b. Yezida, od Safwana b. Yahje od Ebu Usame Zeyda ash-Shahhama od Ebu'l-Dzaruda (da) je on rekao (da) Allah ucini gluhim njegove uši kao što mu je oslijepi oci (Ebu'l-Dzarud je bio slijep) ako on nije cuo Ebu Dzafera (a.s) da kaze tako i tako pa nas je nazvao jednim imenom. On upita: 'I koje je to ime?' On rece: "On nas je nazvao Rafidijama. Pa je Ebu Dzafer (a.s) stavio ruku na prsa i rekao tri puta: "Ja sam od Rafidija i on je od mene'.

1. Al-Barqi, Al-MaHaasin, tom. 1, pog. 24, str. 157, hadis #91

2. Al-Majlisi, BiHaar Al-Anwaar, tom. 65, pog. 17, str. 97, hadis #2

Ebu Dzafer (a.s) je rekao: "Zaista je 70 ljudi iz Faraonovog tabora odbacilo (rafadu) Faraona, i došlo kod Musa (a.s). Nije bilo nikog od Musaovih (a.s) ljudi koji su (pokazali) vrijednost i ljubav prema Harunnu više od njih, tako su Musaovi ljudi nazvani rafidije, a Allah je objavio Musau ovo ime te ih upisao u Tori"

1. Al-Barqi, Al-MaHaasin, tom. 1, pog. 24, str. 157, hadis #91

2. Al-Majlisi, BiHaar Al-Anwaar, tom. 65, pog. 17, str. 97, hadis #3

Ebu AbduAllah (a.s) je rekao da je 70 ljudi iz Faraonovog naroda odbacilo (rafaDu) Faraona i prihvatilo vjeru Musa (a.s). Pa ih je Allah uzviseni, nazvao Al-RaafiDah, i objavio Musau da ih upisuje u Tori ... "

1. Al-Furaat, Tefsir Furaat, tom. 1, str. 377, hadis #506

2. Al-Majlisi, BiHaar Al-Anwaar, tom. 65, pog. 17, str. 97, hadis #4

On (Ebu Bassir - ovdje je oslovljavan od Imama kao Ebu Muhammed) je rekao: "Nek mi Allah omoguci da se zrtvujem za vas. Bili smo prozvani imenom zbog kojeg su nam se ledja povila, naša srca umrtvljena, a guverneri su ucinili dozvoljenim da nas se ubije, a sve zbog hadisa kojeg su njihovi alimi prenijeli"

Imam (a.s) je rekao: "Mislis na naziv rafidije, zar ne?"

On je odgovorio: "Da."

Imam (a.s) je rekao: "Ne, tako mi Allaha. Nisu vas oni nazvali tako. To je ustvari bio Allah koji je izabrao to ime za vas. O Ebu Muhammede, zar neznas da je medju Izraelcima bilo sedamdeset ljudi koji su odbacili faraona i njegov narod kada im je njihova zabluda dokazana? Zato se oni prikljucise Musau (a.s) kad su vidjeli da je on bio na pravom putu. Zato sto su odbacili faraona, Mojsijeva grupa ih je nazvala rafidijama - odbacivacima. Oni su bili najbolji vjernici medju pojedincima iz Musaove grupe. Osim toga, oni su bili najviše odani Musau, Harunu i njihovim potomcima.

Zatim je Allah, Svemoguci i Najuzviseniji je On, naredio Musau, putem objave, da zabjelezi ovaj naziv tih ljudi u Tori, jer ga je On izabrao za njih. Musa (a.s) to ucini. Allah tada sacuvao ovo ime kako bi ga koristio za vas.

O Ebu Muhamede, drugi odbacuju dobro, a vi odbacujete lose i prihvacate se za dobro. Kao su se ljudi razišli u razlicitim smjerovima i odvojili u razlicite grupe, vi ste se okrenuli porodici poslanika Muhameda (s). Opredijelili ste se za ono što se Allah opredijelio, izabrali ste ono što je Allah izabrao, i želite ono što Allah zeli.

Uživajte u dobrim vijestima. Zasigurno, uživajte u dobrim vijestima. Vi ste, Allaha mi, oni cija ce pravedna dijela biti prihvacena a losa ce se previdjeti. Za onog koji na Sudnjem Danu ne dodje Allahu s istim vjerovanjem kojeg vi imate, njegovi dobra djela nece biti prihvacena, a njegova losa djela nece se previdjeti.

Sheikh al-Sadooq, Fadhaa'il ush shi'a, hadis #8

Sunnije medjutim smatraju da naziv rafidije potice tek iz vremena imam Huseinovog (a.s) unuka Zejda bin Alije, i njegove pobune protiv Umayadskog halife Hishama bin AbdulMalika

Zacetnik wehabijske ideologije ibn Tejmije u vezi naziva ‘rafidije’ kaze:

Nazvani su rafidije i postali rafidije onda kada je Zejd ibn Ali bin Husein umarsirao u Kufu za vrijeme Hisamovog halifata. Kada su ga shiie pitali o Ebu Bekru i Omeru, on (Zejd) prizva Bozije zadovoljstvo na njih. Stoga ga je jedna grupa odbacila, a on (Zeid) je rekao: 'Vi me odbacujete, vi me odbacujete', zato su oni prozvani rafidijama.

Minhaj al-Sunnah, tom 2, str 50

Ukoliko analiziramo ovu Ibn Tejmijinu tvrdnju vidjecemo da je to jos jedna od lazi u vezi shiia, buduci da se naziv "rafidije" koristio od sunnija jos prije te Zeidove pobune.

U dijelu Al-Ebanah al-Sughrah od Ibn Batah, str 141; mozemo procitati:

Talha bin Masref je rekao: 'Niti je dozvoljena zenidba rafidijskim zenama, niti se moze jesti od njihove hrane, jer su oni murtedi (otpadnici)'

U istom dijelu Al-Ebanah al-Kubrah od Ibn Bataha, tom 2, str 557; se takodje moze procitati:

Talha bin Musraf je rekao: 'Da nisam pod abdestom ispricao bih vam u vezi onog sta rafidije govore.'

Eh sad, taj Talha bin Masref je umro 112 godini po hidzri, a kao sto se tvrdi u dijelima

1. Al-Kashif, od Dahabi-a, tom 1, str 514 2. al-Alaam od Zarkali-a, tom 3, str 230 3. Tahdib al-Kamal od Mizi-a, tom 13, str 433

Ovdje je bitno naglasiti da je Zejd umarsirao u Kufu 122 godine po hidzri. Ibn Hadzar u vezi toga kaze:

On se pobunio za vrijeme vladavine Hishama bin AbdulMalika, a poginuo je u Kufi 122 godine po hidzri.

Taqrib al-Tahdib, tom 1, str 330

Cak i sam Ibn Taimiyah jedne prilike u svojoj knjizi biljezi izjavu Shubi-a kada on koristio izraz 'rafidije'.

U Minhaj al-sunnah, tom 1, str 9 se kaze:

al-Sh'ubi je rekao: "Upozoravam vas na zabludjele grupe, od kojih su najgori rafidije'

Eh a ovaj al-Sh'ubi je umro 103 godine po hidzri, a kao sto se tvrdi u dijelima

1. Al-Kashif, od Dahabi-a, tom 1, str 522

2. al-Alaam od Zarkali-a, tom 3, str 251

3. Tahdib al-Kamal od Mizi-a, tom 14, str 39

Sve ovo nam dokazuje da se naziv 'rafidija' nije prvi put koristio od Zejda bin Alija.