BRATE,SESTRO,ODABERI SVOGA IMAMA

 

Uzvišeni Gospodar nas opominje:
Sjetite se dana kada pozovemo sve ljude sa svojim imamom. (17:71)
Na Sudnjem danu sudbina „sljedbenika“ svake grupe zavisi o sudbini njihovog imama. Allah je u Časnom Kur’anu spomenuo da postoje dvije vrste imama:
A bili smo ih učinili vođama koji su pozivali u ono zbog čega se ide u vatru . (28 : 41)
Između njih smo Mi vođe određivali i oni su, odazivajući se zapovijedi Našoj, na Pravi put upućivali. (32:24)
Svakako, sljedbenici (šije) ovih imama biće uspješni na Sudnjem Danu.
Znajte da Poslanik s.a.v.a. nikada nije želio podijeliti muslimane u grupe. Naredio je svome ummetu da slijede imama Alija a.s. kao njegovog vodžu tokom njegovog života, i kao njegovog nasljednika i halifu nakon njega.
Na žalost, malo je onih koji su poslušali Poslanikovu želju. Oni koji su bili poslušni,poznati su kao "Alijevi šije".
Takodžer Poslanik s.a.v.a. nikada nije pomenuo imena prvih ashaba kao njegovi naslednici a niti četiri sunni imama kao vođe njegovog ummeta poslije njegove smrti.