Aišino svjedočenje da su Imam Ali i Fatima Zahra najdraži Poslaniku

 

Prenosi Iman Ahmed bin Hanbal od Nauman bin Bashira koji je rekao:
"Ebu Bekr je tražio dozvolu za ulazak u Poslanikovu kuću pa je čuo Aishu kako glasno govori, rekla je – Tako mi Boga.Znam da voliš Alija više od mog Oca.Ebu Bekr je ušao kod nje da je ošamari i reko – Oh, kćerko Fulana. Čuo sam da si podigao glas nad vjerovjesnikom"
Sunni Reference :

Musned Ahmad bin Hanbel – Imam Ahmad bin Hanbal (Shouib Arna'ut) //Vol 30 // Page 372-373 // Hadith 18421 // Edn. Risalah Alamiyyah Beriut.


Klikni foto