Aiša oslobađa 40 robova za otkup svoje zakletve

 

Kakav je status Božijeg Poslanika, s.a.v.a., naspram njegove žene Aiše, koja je ponudila 40 robova da bi se otkupila za kršenje svoje zakletve? Je li ona bila pobožnija od Božijeg Poslanika? Buharija u svom Sahihu u “Knjizi o moralu” u “Poglavlju o prekidu odnosa i govoru Poslanika: ‘Nije dozvoljeno čovjeku da ne priča sa bratom više od 3 dana’”, svez. 7., str. 90., prenosi:

 

“Aiša je kazala da joj je rečeno da je Abdullah ibn Zubejr čuvši da ona prodaje nešto što joj je dato kao poklon, rekao: ‘Tako mi Allaha, ako Aiša ne odustane od ovog, ja ću objaviti da je nekompetentna da raspolože svojim vlasništvom. Ona je pitala: ‘Da li je on rekao tako?’ Oni su kazali: ‘Da.’ Ona je kazala: ‘Ja se kunem Allahom da neću govoriti s tobom Zubejre."

Pošto je ovo trajalo dugo, Abdullah ibn Zubjer je tražio posredovanje kod nje, ali ona je kazala: “Tako mi Boga, ja neću prihvatiti posredovanje bilo koga s njim, i neću prekinuti moju zakletvu.” Kada se ovo oteglo za Ibni Zubejra, on je kazao Misvaru ibn Muhrami i Abdurahmanu ibn Evsedu, koji su bili iz plemena Benu Zuhra: “Obraćam vam se tako mi Allaha da mi dopustite da uđem kod Aiše, jer za nju je nezakonito da se zakune da prekine sve veze sa mnom.”

Tako su Misvar i Abdurahman zaogrnuli svoje ogrtače oko sebe tražeći Aišinu dozvolu riječima: “Neka je mir i Allahova milost na tebe! Možemo li ući?” Aiša je rekla: “Uđite.” Oni rekoše: “Svi mi?” Ona je kazala: “Uđite svi.”, neznajući da je Ibn Zubejr bio među njima. Tako kada su oni ušli, Ibn Zubejr je ušao iza pregrade i počeo moliti njen oprost pri čemu je i plakao. Misvar i Abdurahman su počeli insistirati kod nje da progovori s njim i da prihvati njegovo pokajanje.

Oni su joj tada kazali: “Božiji Poslanik je zabranio, kao što znaš, prekid odnosa za svakog muslimana duže od tri noći.” Nakon njihovog insistiranja ona im je stala govoriti plačući: “Ja sam se zaklela, a pitanje zakletve je teška stvar.” Oni su ustrajali u svom apelovanju dok nije progovorila s Abdulahom ibn Zubejrom i zato je oslobodila 40 robova kao otkup za svoju zakletvu. Toliko je plakala da je njen veo postao mokar od suza.”

 

Mada njena zakletva nije bila zakonita, jer je Božiji Poslanik zabranio muslimanu da ne govori sa muslimanom duže od tri dana, ona je ipak odbila da govori s njim dok nije dala otkup za kršenje zakletve, oslobađanjem 40 robova.

 

To nije lahka stvar. Historija ne pamti da je Božiji Poslanik u toku cijelog svog života oslobodio toliko robova. No, oni nisu ostavili niti jedno zlo ni mahanu, a da je nisu pripisali Božijem Poslaniku. A sve su to činili da bi opravdali nedjela svojih vođa. Allah ih uništio zbog njihovih laži! Donosimo još nekoliko primjera hadisa koji su na tragu toga da opravdaju greške vladara.