Ibn Abbas nam je ispricao: "Cetvrtak! Kakav cetvrtak je to bio!! Poslanikov bol je postao ostar kada je rekao:Dodjite ovamo! Napisacu vam nesto sto ce vas sprijeciti da skrenete sa pravog puta.Ali, Omer nam je rekao da je Poslanik pod uticajem zestokog bola i da imamo Kur'an dovoljan za uputstvo. Neki od prisutnih se nisu slagali dok su drugi podrzavali Omera, tako da se pocese prepirati. Kada je prepirka postala glasna i svadja se pocinjala nazirati, Allahov Poslanik je rekao: "Ostavite me samog"! Ibn Abbas je rekao: "Velika je tragedija sto su ashabi sprijecili poslanika Muhammeda (s) da im napise uputstvo"

[Sahih Buhari, dio 7, knjiga 70, hadis 573]

Ne treba da ljudi koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju budu u ljubavi sa onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprotstavljaju, makar im oni bili očevi njihovi, ili braća njihova, ili rođaci njihovi. (58:22)